Un espai únic

MONESTIR SAN MIQUEL DELS REIS

Fundat pel duc de Calàbria, és un dels millors exponents de l’arquitectura valenciana del Renaixement i es pot considerar com a precedent d’El Escorial, responent com ell a les funcions de panteó real, monestir jerònim, escola i església. Però unes certes vicissituds van destruir el seu ambiciós projecte i va quedar inacabat. Els plans són d’Alonso de Covarrubias i Juan de Vidaña, i daten de 1546. La mort del duc va motivar la impossibilitat de continuar les obres fins a passats vint anys. Llavors, es plantejaria amb altres criteris, però malgrat tot serà pràcticament el primer conjunt arquitectònic que assumix plenament els plantejaments del Renaixement. Rehabilitat i inaugurat recentment (el 23 d’abril de 1999), actua com a Biblioteca Valenciana. La rehabilitació combina el respecte per la història amb els avanços tecnològics.
Els concerte es realitzaran en el Claustre Sud del Monestir.